Коменски (програма)

„Коменски“ е секторна образователна програма, финансирана от Европейския съюз.

Цели да помогне на младежите да разберат многообразието на европейските култури и усвоят езиците и европейските ценности. Тя е част от проекта „Учене през целия живот“, като е ориентирана към учебните заведения за предучилищна и гимназиална степен. Получава наименованието си от чешкия мислител и педагог Ян Амос Коменски.

УчастнициРедактиране

Всеки, който развива дейност в сферата на началното и средното образование може да вземе участие в програмата- ученици, преподаватели, родителски асосиации, неправителствени организации, ръководни и административни кадри. „Коменски“ обхваща няколко основни дейности, като всяка предоставя различни възможности за повишаване на качеството на преподаването, подпомагане на езиковото обучение и мобилността.

ОбластиРедактиране

  1. Основни проблеми на „мотивацията за учене“ и придобиване на умения за това как се учи.
  2. Ключовите умения за научаване на чужд език; подобряване на грамотността; науката да стане по-привлекателна за младите; подпомагане на предприемачеството.
  3. Насърчаване на креативността и иновативността.
  4. Дигитално образование.
  5. Редуциране на социо-икономическите недостатъци и броя на децата, напускащи училище.
  6. Увеличаване на участието в спортни събития.

ЦелиРедактиране

  • Да подобри и увеличи мобилността на ученици и служители в образователни институции в рамките на ЕС.
  • Да окуражи партньорството между училища от различни европейски страни.
  • Да подобри качеството на педагогическите умения и това на училищния мениджмънт.

ИзточнициРедактиране

Външни препраткиРедактиране