Комисарство по еврейските въпроси

Комисарството по еврейските въпроси е държавна институция на България, съществувала в 1942 - 1944 година.

Комисарство по еврейските въпроси
Информация
Основана1942 г.
Закрита9 септември 1944 г.

Учредено е през 1942 година при Министерството на вътрешните работи и народното здраве за провеждане на политиката по отстраняване на евреите от обществения и стопански живот и изселването им от България.

Ръководител в 1942 - 1943 година е Александър Белев.

Ликвидирано е на 9 септември 1944 година след Държавния преврат в страната.[1].

Архивът му се съхранява във фонд 190К в Централния държавен архив. Той се състои от 15 348 архивни единици от периода 1896 – 1945 година.[2]