Комисия за католическото възпитание и за званията

Комисията за католическото възпитание и за званията към Междуритуалната епископска конференция в България е постоянна комисия, която има за задача:

  • грижа за образованието в католическите семейства, на децата, младежите и студентите
  • грижа за духовните и монашеските звания