Комисия за регулиране на съобщенията

Комисията за регулиране на съобщенията (съкратено КРС) в Република България е специализиран независим държавен орган, който е натоварен с функцията да регулира и контролира осъществяването на електронните съобщения и пощенските услуги.

Тя е националният регулатор на сектора на телекомуникациите от 2001 г. и е оправомощена да прилага законите, определящи развитието на електронните съобщения (Закон за електронните съобщения, Закон за електронния документ и електронния подпис, Закон за радиото и телевизията и др.) [1].

КРС играе определяща роля при формирането на пазарите на мобилна и фиксирана телефония, достъп до Интернет, разпространение на радио и телевизионни програми, както и на пощенските услуги.

ИсторияРедактиране

Комитетът по пощи и далекосъобщения (КПД) е орган на Министерския съвет за провеждане на държавната политика и функциите по регулиране в областта на пощите и далекосъобщенията. Работи в периода 1992 – 1998 г., като заменя съществувалия дотогава Комитет по съобщения и информатика[2]

Държавната комисия по далекосъобщения (ДКД) работи от 1998 до 2001 г.[3], след което дейността по регулиране на съобщенията преминава към Комисия за регулиране на съобщенията (КРС), която вече е държавна институция извън изпълнителната власт.

БележкиРедактиране

  1. Правна рамка. // КРС. Посетен на 18 януари 2008.
  2. Държавен Вестник Официален раздел, брой 39 от 12.V.1992. // ciela.net. Посетен на 9 юни 2021. (на bg_bg)
  3. Държавен Вестник – Официален раздел, брой 119 от 14.X.1998. // ciela.net. Посетен на 9 юни 2021. (на bg_bg)

Вижте същоРедактиране

Външни препраткиРедактиране