Държавен комитет за наука и технически прогрес

Държавният комитет за наука и технически прогрес[1] е държавна институция в България с ранг на министерство, съществувала в периода 1959–1987.

Комитетът ръководи научната и развойна дейност в страната в условията на тоталитарния режим, като за тази цел координира дейността на Българската академия на науките, университетите и други организации. В прерогативите му е и поддържането на системата на стандартизация в страната. Между 1971 и 1977 година комитетът отговаря и за системата на висшето образование, преди и след това подчинена на Министерството на народната просвета.

Държавният комитет за наука и технически прогрес ръководи политиката за внедряване на постиженията на научно-техническата революция в икономиката, опит на държавното ръководство да повиши конкурентоспособността на българската икономика чрез масирани държавни инвестиции в технологични изследвания. През 1987 година комитетът е присъединен към новосъздаденото Министерство на културата, науката и просветата.[2]

Ръководители

редактиране
Председатели на Комитета по техническия прогрес
правителство име дати партия
68 Стоян Караджов 25 декември 1959 – 17 март 1962 БКП
69 Стоян Караджов 17 март 1962 – 27 септември 1962 БКП
Председатели на Държавния комитет за наука и технически прогрес
правителство име дати партия
69 Начо Папазов 27 септември 1962 – 27 ноември 1962 БКП
70 Иван Попов 27 ноември 1962 – 12 март 1966 БКП
71 Иван Попов 12 март 1966 – 9 юли 1971 БКП
Председатели на Държавния комитет за наука, технически прогрес и висше образование
правителство име дати партия
72 Начо Папазов 9 юли 1971 – 17 декември 1971 БКП
Председатели на Комитета за наука, технически прогрес и висше образование
правителство име дати партия
72 Начо Папазов 17 декември 1971 – 17 юни 1976 БКП
73 Начо Папазов 17 юни 1976 – 15 ноември 1977 БКП
Председатели на Държавния комитет за наука и технически прогрес
правителство име дати партия
73 Начо Папазов 15 ноември 1977 – 18 юни 1981 БКП
74 Начо Папазов 18 юни 1981 – 4 януари 1984 БКП
74 Никола Тодориев 4 януари 1984 – 18 май 1985 БКП
74 Стоян Марков 18 май 1985 – 28 януари 1986 БКП
Председатели на Държавния комитет за изследвания и технологии
правителство име дати партия
74 Стоян Марков 28 януари 1986 – 19 юни 1986 БКП
75 Стоян Марков 19 юни 1986 – 19 август 1987 БКП
  1. Комитетът многократно променя името си: Комитет по техническия прогрес (1959–1962), Държавен комитет за наука и технически прогрес (1962–1971), Държавен комитет за наука, технически прогрес и висше образование (1971), Комитет за наука, технически прогрес и висше образование (1971), отново Държавен комитет за наука и висше образование (1977–1986), Държавен комитет за изследвания и технологии (1986–1987).
  2. Българските държавни институции 1879 – 1986. София, ДИ „Д-р Петър Берон“, 1987. с. 84 – 86, 125.