Компютърно базирано обучение

Компютърно базирано обучение (КБО, на английски: Computer-based learning; на английски: Computer-aided instruction или на английски: Technology-enhanced learning) е форма на обучение, организирано и управлявано с помощта на компютър.

При компютърно базираното обучение (КБО) компютрите са ключов компонент от средата, в която се провежда обучението. Освен употребата на компютри в класната стая, този термин в по-широк смисъл означава структурирана среда, в която компютрите се използват за постигането на целите на обучението. Концепцията на този вид обучение е различна от простата употреба на компютър в случаите, в които обучението е само страничен ефект от извършеното (например при компютърните игри и браузването в интернет).

Преимуществата на КБО системите се виждат няй-явно при сравняването с традиционната система за тестове на хартия по определени показатели: по-ефикасно администриране и оценяване, по-ниска себестойност на много от елементите на жизнения цикъл на изпита, повишена сигурност поради електронното предаване и кодиране на теста, постоянство и стабилност, по-бързи и по-контролирани промени на изпитното съдържание, обективност на оценката, изпитът е по-разбираем и по-лесен за провеждане. Като цяло КБО системите са смятани за бъдещето на методите за оценяване.

От зората на своето съществуване, КБО е обект на критично изследване и дебатиране с множество аргументи за и против. Сред аргументите на неговите защитници е възможността му да предлага измерима и незабавна обратна връзка на тези, които го използват. Освен това, то позволява на обучаващите да следят и измерват напредъка в среда, която често е доста по-добре структурирана от типичната класна стая, като същевременно намалява стреса и позволява фокусиране върху нетехническите елементи на педагогиката.

В частност, КБО често е най-ефикасният и най-ефективният начин за провеждане на дистанционно обучение, тъй като може да се създаде учебна програма, която позволява хората да учат у дома чрез интернет или чрез софтуер, инсталиран на техните компютри. Някои от защитниците на КБО твърдят, че най-добрата му употреба е заедно с традиционните учебни планове, като те играят съществената роля, а КБО се използва, като помощно средство, например за да задържа интереса към темата. Скептично настроените към достойнствата на КБО смятат, че този вид обучение е ограничено в сравнение с традиционното обучение, както и че не е толкова добро, колкото последното, защото то може да отговори само на въпросите, за които е програмирано. Освен горното критици като Нийл Поустмън твърдят, че КБО учи на „технократична ценностна система“. Тези критици смятат, че постоянната употреба на компютри в класната стая по-скоро учи как да се манипулира технологията, така че да извлича желаният отговор по начин, в който няма сътрудничество и рационалност. Обратно, защитниците на компютърно базираното обучение като Джонатан Бишоп вярват, че употребата на компютри в обучението може да доведе до социална справедливост.

Вижте същоРедактиране

Външни препраткиРедактиране