Комуникации в Камбоджа

През 1987 г. Камбоджа контролира печатните и електронните медии и съдържанието им.

Най-авторитетната печатна медия през 1987 г. е двуседмичникът „Прахеахон“ (Народът) на Кампучийската народна революционна партия (КНРП), който започва да излиза през октомври 1985 г. и изразява позицията на партията относно външните и вътрешните работи.

Почти толкова важен е и „Кампучеа“ на Кампучийския обединен фронт за национално изграждане и отбрана (КОФНИО).

През втората половина на 1987 г. Камбоджа все още не разполага с всекидневник.

  • радиоприемници – 1,34 милиона (1997)
  • телевизори – 94 хиляди (1999)
  • доставчици на Интернет – 2 (1999)
  • Internet TLD – kh

Вижте същоРедактиране