В теорията на формалните езици (а и оттук и в езиците за програмиране) конкатенацията[1] е операция/действие по сливане/събиране на два буквени низа от край до край. Например, когато низовете „къ“ и „ща“ биват конкатенирани, резултатът е „къща“.

В Юникс командата в shell режим cat конкатенира файлове по подобен начин.

Конкатенация в математикатаРедактиране

В математиката конкатенацията е събиране на два низа, т.е. когато a и b са конкатенирани, те образуват ab. Конкатенация на два низа a и b се обозначава като ab или a||b.

БележкиРедактиране

  1. На български: слепване (на знакови (обикновено текстови) низове), стъпално (каскадно) съединение, верижно/последователно свързване/нанизване, нанизване в последователна поредица, свързване/слепване в поредица/серия, съединяване във верига