Конституционна заря” с подзаглавие Орган на М.-Одринската революционна организация е български вестник с главен редактор Димо Хаджидимов и редактор Пере Тошев.

„Конституционна заря“
Реклама на „Конституционна заря“ на задната корица на „Проектопрограмата на Македоно-одринската революционна организация“
Информация
Виддвуседмичник
Начало8 август 1908 година
Край3 януари 1909 година
Цена20 пари, годишен абонамент 60 гроша
ИздателМОРО
РедакторДимо Хаджидимов
Езиктурски, френски, български

Списван е 2 пъти седмично в Солун. Печата се в печатница Аквароне, а от 12 брой и в печатницата на Коне Самарджиев - Карабелов. Той се придържа в орбитата на социализма и марксизма и симпатизира на МОРО. Първият му брой излиза на 8 август 1908 година, а последният на 3 януари 1909 година. От вестника излизат 35 броя. От 23 брой има подзаглавие Орган на Македоно-одринската организация.

Вестникът е на позициите на Сярската група от бившата ВМОРО - иска запазване на ВМОРО като основна политическа организация на българите в империята, смяна на искането за автономия с искане на областно самоуправление и широка децентрализация. В началото на 1909 година се слива с вестник „Единство“ и продължава като „Народна воля“.[1][2][3][4]

  1. Енциклопедия „Пирински край“, том I. Благоевград, Редакция „Енциклопедия“, 1995. ISBN 954-90006-1-3. с. 452.
  2. Куманов, Милен. Македония. Кратък исторически справочник, София, 1993, стр. 128.
  3. Църнушанов, Коста. Македонизмът и съпротивата на Македония срещу него. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 1992. с. 101.
  4. Иванчев, Димитър. Български периодичен печат, 1844 – 1944: анотиран библиографски указател. Т. 1. София, Наука и изкуство, 1962. с. 408.