Континенталният склон е самостоятелна морфоструктура, част от океанското дъно. Разположен е между континенталния шелф и континенталното подножие, на дълбочина от 200-500 до 2000-3000 м. Изграден е от континентален тип земна кора, характеризира се с голям наклон (средно около 4°, и максимално до 20-40°) и силно разчленен релеф.

  Седиментни скали (наноси).
  Твърди скали.
  Мантия.

Вижте също редактиране