Контраалтът е женски певчески глас, най-ниската разновидност на алта. Вокални партии за контраалт се срещат предимно в музиката от епохата на Барока. Поради припокриващия им се диапазон, често пъти певици с контраалтов глас изпълняват и партии за контратенор.

Основни вокални диапазони

Женски
Мъжки

КонтраалтиРедактиране

Вижте същоРедактиране