Концептуализъм е философско направление на средновековната схоластика, което приема, че общите понятия за нещата (универсалиите) не могат да съществуват реално, както счита реализма, но не са и названия, присъстващи единствено в езика, както смята номинализма, а имат реалност само в ума, като мисловни построения, концепти.

ПредставителиРедактиране

Вижте същоРедактиране