Концепцията (от латински: conceptio — разбиране за/на системата) e структуриран начин за разбиране, обяснение, тълкуване на даден обект, явление или процес, т.е. основна (отправна) гледна точка към въпроса, съдържаща водещата същностна идея за разкриването на системата.

УпотребаРедактиране

Терминът „концепция“ се използва за обозначаване на ключова идея, водещ замисъл, конструктивен изначален принцип в: научната, художествена, техническа, политическа, философската и друга дейност. Той означава съвкупността и взаимната свързаност на основната идея със заобикалящата действителност.