Кон (шахмат)

фигура в шахмата
Вижте пояснителната страница за други значения на Кон.

Шахматни фигури
Chess kdt45.svg Цар Chess klt45.svg
Chess qdt45.svg Дама Chess qlt45.svg
Chess rdt45.svg Топ Chess rlt45.svg
Chess bdt45.svg Офицер Chess blt45.svg
Chess ndt45.svg Кон Chess nlt45.svg
Chess pdt45.svg Пешка Chess plt45.svg

Конят в шахмата е фигура, която стои между топа и офицера. Движи се като буквата „Г“, като за разлика от другите фигури може да прескача всички фигури между началното и крайно поле на хода. На диаграмата с кръстче са отбелязани всички възможни ходове (полета, на които конят може да се премести). Ако конят е стъпил на черно поле, крайната му точка винаги е бяло поле и обратното.

Фигура на белия кон

Всеки играч в началото на играта има по 2 коня. Белите са разположени на полета b1 и g1, а черните – съответно на b8 и g8.

Ходове на коня

В шахматната нотация се обозначават с буквата „К“.