Кооперативен бюлетин (1929 – 1930)

„Кооперативен бюлетин“ с подзаглавие Издание на Петричката популярна банка – кредитно кооперативно дружество е български вестник, излизал в Петрич в 1929 и 1930 година.

„Кооперативен бюлетин“
„Кооперативенъ бюлетинъ“
Информация
Начало6 април 1929 г.
Край26 август 1930 г.
Езикбългарски
Тираж450 бр.

Печата се в печатница „Македония“ на Иван Телятинов в Петрич в 450 броя тираж.

Годишнина Броеве Дата
I 1 – 2 6 април 1929 – 24 юли 1929
II 3 26 август 1930[1]