Коринтският стил, или коринтски ордер, (по името на гръцкия град Коринт, Κόρινθος на гръцки) е един от трите класически стила на гръцката и римската архитектура.

Коринтски капител
Илюстрация на Клод Перо по разказа на Витрувий за Калимах и измислянето на коринтския стил, 1684 г.

Стилът се характеризира със стесняваща се към върха колона и богато украсен капител с акантови листа (растението меча стъпка) и спираловидни орнаменти.

Макар и гръцки по произход, този стил не е използван толкова често в Древна Гърция, колкото другите два – йонийският и дорийският.

Витрувий пише, че коринтският стил е измислен от Калимах, вдъхновен от гледката на кошница с дарове на гроба на младо момиче. В кошницата били нейните любими играчки, покрити с правоъгълно парче, за да ги пази от времето. Около кошницата било поникнало растението меча стъпка, което се било вплело в нея.

Коринтският капител може да се възприеме и като продължение на йонийския. Волутите (извити орнаменти в ъглите), които заемат основно място в йонийския капител са се смалили в коринтския, но стоят на старите си места. От всяка основна волута тръгват две малки, които се срещат в средата между двете. Листата могат да бъдат както схематични, сурови и недодялани, така и екстравагантно оформени и подрязани или съвсем естествени, натуралистични.

В Късната Античност и Византия, листата изглеждали като духнати от вятъра. Капителът на коринтската колона ляга направо върху ствола. Канелюрите по колоната са 24, а височината на колоната е девет пъти диаметъра ѝ. Коринтската колона прилича на йонийската, но често е по-тънка. Абакът (непосредствено лежащата над капитела част) може да бъде украсен в ъглите със спирали, за да продължи ефекта от капитела и понякога има розетка в средата на всяка от четирите си страни. Тази розетка се развива в християнско време като кръст, в кръг, понякога с инициалите на Спасителя.

Почти винаги коринтската колона има канелюри (канали по дължина на колоната), но понякога липсват поради различни причини. В някои случаи канелюрите, които сами по себе си представляват украса по ствола, също биват украсени. По дължината им могат да бъдат набраздени от тънки ивици. Във Франция тези тънки ивици завършват със загатнати цветове на лилия или камбанки. Така коринтския стил се откроява като пищен и празничен, вариативен и удобен за комбиниране с други стилове.

При коринтския стил над абака се изгражда архитрав, понякога разделен на две или три части. Понякога тези части са еднакви, друг път влизат в различно съотношение на пропорциите си. Над архитрава е мястото на фриза.

Вижте също редактиране