Кормилото е устройство за управление на автомобил или друго превозно средство.

Кормила от различни периоди
Кормило Mercedes-Benz

Използва се за управление на повечето съвременни сухопътни превозни средства, включително всички масови автомобили, леки и тежки камиони, както и при плавателните съдове.

Литература редактиране

  • Бен Коллинс. Водить как Стиг = How to Drive The Ultimate Guide – From the Man Who Was the Stig. – М.: Альпина нон-фикшн, 2016. – 288 с. – ISBN 978-5-91671-465-4