Корнелии (на латински: Cornelius; Cornelia) е името на една от най-познатите и големи фамилии в Древен Рим (gentes maiores).

Къщата на Корнелий Руф, Помпей

Клонове на Корнелиите редактиране

Патрициански клонове

Вероятно и Цина, Мамула, Сизена; (Cinnae, Mammulae, Sisennae). Най-голям клон са Лентул, най-известен е Сципион.

Плебейски клонове редактиране

 
Надгробен камък на братята Гай и Луций Корнелий, синове на Гай

Обреди и интересно редактиране

Патрицианските Корнелии празнуват свои празници и погребват умрелите в земята; Сула е първият, който иска да е изгорен.

Малугиненсис (Maluginenses) редактиране

Сципион (Scipiones) редактиране

Долабела (Dolabellae) редактиране

Коси (Cossi) редактиране

Блазиони (Blasiones) редактиране

Мерула (Merulae) редактиране

Лентули (Lentuli) редактиране

Руфини (Rufini) редактиране

Мамули (Mammulae) редактиране

Цетеги (Cethegi) редактиране

Цина (Cinnae) редактиране

Сула (Sullae) редактиране

Сизени (Sisennae) редактиране

Жени редактиране

Външни препратки редактиране