Корона (дентална медицина)

Емблема за пояснителна страница Вижте пояснителната страница за други значения на Корона.

Златна корона

Короната е част от неподвижното протезиране. Тя се изработва в случаи на силно разрушена клинична корона на зъба. Коронката може да бъде изработена от метал, медицинско злато, металокерамика. Изработката на коронката се извършва от зъботехник, който по зададен отпечатък изработва конструкцията.

Вижте същоРедактиране