Косеа (на гръцки: Κοσσαία) е античен полис в Тракия или Македония.

Участник в Делоския съюз, Косеа е споменат в атинските данъчни списъци от 425/4 г. пр. Хр. като един от тракийските полиси, дали трибут към съюза.[1] Освен този документ, Косеа е спомeнат бегло от Стефан Византийски като град в Тракия.[2] Днес точното му положение е неизвестно.[3][4]

В края на XIX век Стефан Веркович записва поверието, че Кушнишкият манастир се намира върху руините на Косеа, а самата планина Кушиница носи името на града. Източниците на Веркович са неизвестни.[5]

БележкиРедактиране

  1. IG I³ 71 от 425/4 г. пр. Хр.
  2. Byzantii, Stephani. ΕΘΝΙΚΩΝ. Edidit Antonius Westermann. Litt. Graec. et Rom. in Univ. Lips. P.P.O. σ. 167 (207). (на гръцки)
  3. Herman Hansen, Mogens, Heine Nielsen, Thomas. An Inventory of Archaic and Classical Poleis. Oxford University Press, 2004. ISBN 0–19–814099–1. p. 849. (на английски)
  4. Делев, Петър. История на племената в Югозападна Тракия през първото хилядолетие пр. Хр. София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2014. ISBN 978-954-07-3691-4. p. 45. (на английски)
  5. Верковичъ, Стефанъ. Топографическо-этнографическій очеркъ Македоніи. С. Петербургъ, Военная Типографія (въ зданіи Главнаго Штаба), 1889. с. 96. (на руски)