Космополит (биология)

Космополит, в биологията, е вид или по-висш таксон (род, семейство и т.н.), чийто ареал обхваща по-голямата част от сухоземната, водната или общата повърхност на Земята.[1] Противно на космополитите – ендемитите, са видове с много малък ареал.

Косатка и нейният ареал (в синьо)

Примери за космополити са:

Вижте също редактиране

Източници редактиране

  1. Cecca, F., 2009. La dimension biogéographique de l’évolution de la Vie. Comptes Rendus Palevol, 8 (2 – 3), 119 – 132. DOI:10.1016/j.crpv.2008.07.003 Article.