Кохорта

Уикимедия пояснителна страница

Кохорта може да се отнася за:

  • римска военна част
  • част от населението, която се проследява през определен период от време и може да бъде разграничено по дата на раждане, така че интересуващите ни характеристики на тази част от населението могат да бъдат определени при навлизане във всеки следващ времеви и възрастов период.
Символ, обозначаващ пояснителна страница Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.