2 вида плажове: горе - пясъчен плаж, долу - скалист плаж.

Крайбрежието е район в близост до бряг. Тази зона представлява геоложка, географска и екологична среда. Много крайбрежни зони са покрити с множество скални частици, които образуват геоложка форма, наречена пясък.

Голяма част от населението на света живее в крайбрежни райони, отчасти, за да се възползва от морски ресурси, като рибата, но най-вече, за да участва в морската търговия с други страни, а и също така да се възползва от по-мекият, благоприятен климат.