Крео̀ли (от френски: Créole[1]) се наричат родените в Латинска Америка потомци на испанските заселници.

Съставлявали са основната част от земевладелската и търговска класа, но са били задължени да продават произвежданите стоки само на Испания и Португалия и не са били допускани до управлението на колониите.

За да държи колониите под своя политически контрол, испанската корона е назначавала за администратори в тях само родени в Испания лица [2].

Източници редактиране

  1. Речник на чуждите думи в българския език, БАН, 1982 г.
  2. Енциклопедия „История на света“, „Фют“, 2002