Криза на идентичността

Кризата на идентичността е понятие от психологията и най-вече от психоанализата на Ерик Ериксън. Тя се появява, когато индивида изгуби чувството си за тъждественост със себе си и историческа продължителност. Терминът е измислен от Ерик Ериксън.

ОписаниеРедактиране

Идентичността е "субективно чувство, както и наблюдаемо качество на лична тъждественост и продължителност, съчетани с вяра в тъждествеността и продължителността на някаква споделена картина за света. Като качество на несамостоятелен съзнателен живот, това може да бъде изключително видно у млад човек, който е намерил себе си, както е намерил и своето общество. В него виждаме да изплува уникална унификация (обединение) на това, което е неотменно дадено – това е, вид на тялото и темпарамента, надареността и уязвимостта, инфантилните модели и придобитите идеали – с отворени избори доставени в налични роли, професионални възможности, предложени ценности, срещане на ментори, правене на приятелства и първи сексуални срещи. (Erikson, 1970)."

Външни препраткиРедактиране

Вижте същоРедактиране