Криминалните филми са филмов жанр, при който централна роля в сюжета имат престъпници или престъпления.[1] В тях могат да бъдат използвани различни стилистични подходи – от реалистично представяне на действителни персонажи до фантастични злодеяния на въображаеми свръхзлодеи.

Сцена от криминалния филм „Обществен враг“ („The Public Enemy“, 1931)