Кристализацията е фазов преход, процес на образуване на нова твърда фаза, отделяща се от разтвор на стопилка или пара. Този процес е един от най-широко използваните процеси в химическата промишленост. Кристализацията се използва както за отделяне на целеви продукти, така и за очистване на основните продукти от примеси.

Основните етапи на кристализацията са:

  1. Образуване на преситени и преохладени разтвори;
  2. Зародишно образуване;
  3. Растеж на кристалите;
  4. Прекристализация;