Емблема за пояснителна страница Тази статия е за понятието. За събитието вижте Критична маса (колоездене).

Критична маса е понятие от ядрената физика, обозначаващо минималната маса (количество) на материал, способен на ядрен разпад, наличието на която е необходимо условие за ефективно поддържане на верижна реакция на ядрено делене. По-точно определение е дадено в статията „Атомна бомба“.

Понятието се използва и в астрономическата теория на „големия взрив“ и „големия срив“, обозначавайки необходимото количество материя за генериране на гравитационна сила, достатъчна за поддържане на разширението на Вселената.

Журналисти, публицисти и др. често използват понятието в преносен смисъл, когато имат предвид количество (пари, брой хора, брой предприятия и пр.), необходимо или достатъчно за постигане на търсен ефект или резултат, напр. „критична маса от публична подкрепа“ или „критична маса от абонати, за да може да бъде поддържан частен HD спортен канал“, или „в града трябва да има критична маса от промишлени предприятия, за да може да бъде привлечен повече бизнес отвън“, и т.н.

Понятието се среща и при разработката на софтуер. Всеобща практика е бързо да се съставя и предлага софтуер за определени цели и след това в процеса на работа откритите грешки при неговото функциониране (т.нар. бъгове) да бъдат отстранявани със съответни поправки и добавки към софтуера. Понякога обаче отстраняването на един бъг води до появата на друг или други бъгове. Причините се коренят в недобрия първоначален замисъл и проект на софтуерния продукт, както и в приложението му в ненапълно предвидена и изследвана среда. Ако софтуерът достигне критична маса, той никога не може да бъде напълно дебъгнат и тогава той следва да бъде отхвърлен и изцяло и наново пренаписан.[1]

БележкиРедактиране