Кръвната група съдържа информация за еритроцитите (червените кръвни телца) на даден индивид. Тя зависи от веществата (въглеводороди и белтъци) в клетъчната мембрана. Три от най-важните белега са A, B и 0 (AB0) и резус-факторът (Rh). Има още 46 познати антигена, повечето от които са доста по-рядко срещани в сравнение с AB0 и Rh. Преливането на кръв от човек с дадена кръвна група на друг човек с различна кръвна група може да предизвика имунна реакция, която да доведе до хемолитична анемия, бъбречна недостатъчност, шок и смърт.

Съществуват четири допустими комбинации, които определят кръвната група:

  • α и β: първа (0)
  • A и β: втора (A)
  • B и α: трета (B)
  • A и B: четвърта (AB)

Според резус-фактора кръвните групи се делят на положителни и отрицателни.

Таблици редактиране

Съвместимост на кръвните групи
Получател Дарител
O– O+ B– B+ A– A+ AB– AB+
AB+
AB–
A+
A–
B+
B–
O+
O–


Унаследяване на кръвните групи
Родители Деца
A B AB 0
A и A 93,75 % 6,25 %
A и B 18,75 % 18,75 % 56,25 % 6,25 %
A и AB 50 % 12,5 % 37,5 %
A и 0 75 % 25 %
B и B 93,75 % 6,25 %
B и AB 12,5 % 50 % 37,5 %
B и 0 75 % 25 %
AB и AB 25 % 25 % 50 %
AB и 0 50 % 50 %
0 и 0 100 %


Унаследяване на резус-фактора
Деца Майка
O+ A+ B+ AB+ О– A– B– AB–
Баща O+ O+
O–
A+
A–
O+
O–
B+
B–
O+
O–
A+
A–
B+
B–
O+
O–
A+
A–
O+
O–
B+
B–
O+
O–
A+
A–
B+
B–
A+ A+
A–
O+
O–
A+
A–
O+
O–
A+
A–
B+
B–
AB+
AB–
O+
O–
A+
A–
B+
B–
AB+
AB–
A+
A–
O+
O–
A+
A–
O+
O–

B–
AB+
AB–
O+
O–
A+
A–
B+
B–
AB+
AB–
B+ B+
B–
O+
O–
A+
A–
B+
B–
AB+
AB–
O+
O–
B+
B–
O+
O–
A+
A–
B+
B–
AB+
AB–
B+
B–
O+
O–
A+
A–
B+
B–
AB+
AB–
O+
O–
B+
B–
O+
O–
A+
A–
B+
B–
AB+
AB–
AB+ A+
A–
B+
B–
A+
A–
B+
B–
AB+
AB–
A+
A–
B+
B–
AB+
AB–
A+
A–
B+
B–
AB+
AB–
A+
A–
B+
B–
A+
A–
B+
B–
AB+
AB–
A+
A–
B+
B–
AB+
AB–
A+
A–
B+
B–
AB+
AB–
O– O+
O–
A+
A–
O+
O–
B+
B –
O+
O –
A+
A–
B+
B–
O– A–
O–
B–

O–

A–
B–
A– A+
A–
O+
O–
A+
A–
O+
O–
A+
A–
B+
B–
AB+
AB–
O+
O–
A+
A–
B+
B–
AB+
AB–
A–
O–
A–
O–
A–
B–
AB–
O–
A–
B–
AB–
B– B–
B+
O+
O–
A+
A–
B+
B–
AB+
AB–
O+
O–
B+
B–
O+
O–
A+
A–
B+
B–
AB+
AB–
B–
O–
A–
B–
AB–
O–
B–
O–
A–
B–
AB–
AB– A+
A–
B+
B–
A+
A–
B+
B–
AB+
AB–
A+
A–
B+
B–
AB+
AB–
A+
A–
B+
B–
AB+
AB–
A–
B–
A–
B–
AB–
A–
B–
AB–
A–
B–
AB–


Световно разпределение в проценти

Тип Разпространение
O+ 38%
A+ 34%
B+ 9%
O– 7%
A– 6%
AB+ 3%
B– 2%
AB– 1%


Националност 0 A B AB
Германци 41% 43% 11% 5%
Англичани 44% 42% 10% 4%
Перуански индианци 100% 0% 0% 0%
Маи 97% 1% 1% 1%
Северноамерикански индианци 12% 82% 0% 1%
Поляци 37% 38% 17% 8%
Българи 32% 44% 15% 8%
Французи 42% 44% 10% 4%
Виетнамци 45% 21,4% 29,1% 4,5%
Аборигени 44,4% 55,6% 0% 0%
Лапландци 18,2% 54,6% 4,8% 12,4%
Средноевропейци 39% 48% 9% 4%
Японци 30% 40% 20% 10%
Китайци 40% 26% 27% 7%
Филипинци 45% 22% 27% 6%
Американци (САЩ) 45% 40% 11% 4%

Външни препратки редактиране