Кръвната картина, позната и като пълна кръвна картина (на английски: complete blood count – CBC), е медицинско in-vitro (на латински: in vitro – „в стъкло“) изследване, имащо за цел установяване на редица хематологични показатели на кръвта, като хемоглобин, хематокрит, броя и вида на белите и червени кръвни клетки, и други показатели.

В миналото това изследване е правено чрез броене на видовете клетки, наблюдавани през микроскоп на кръвна намазка на предметно стъкло, и фотометрично изследване на концентрацията на хемоглобин. Кръвната картина вече е рутинно изследване, което се извършва с автоматични апарати, наречени хематологични броячи или анализатори на кръвни клетки.

Проба за изследване

редактиране

Необходимата за изследването проба е кръв, обикновено взета от вена в епруветка с антикоагулант (EDTA, цитрат), предотвратяващ съсирването. Възможно е необходимата кръв да се вземе и от пръст (капилярна кръв) в лабораторна шушулка, а при новородени или съвсем малки деца – от петата. Кръвта следва да се изследва в близките часове, тъй като при продължителен престой, кръвните клетки променят своя обем, което затруднява и компрометира изследването, особено когато то се извършва чрез автоматичен хематологичен брояч.

Параметри на кръвната картина

редактиране
 • WBC – левкоцити;
 • LY% – лимфоцити в %;
 • MO% – моноцити в %;
 • EOS% – еозинофили в %;
 • BASO% – базофили в %;
 • NEU% – неутрофили в %;
 • LY# – лимфоцити – абсолютен брой;
 • MO# – моноцити – абсолютен брой;
 • EOS# – еозинофили – абсолютен брой;
 • BASO# – базофили – абсолютен брой;
 • NEU# – неутрофили – абсолютен брой;
 • RBC – еритроцити – абсолютен брой;
 • Hgb – хемоглобин;
 • Hct – хематокрит;
 • MCV – среден обем на еритроцита;
 • MCH – средно хемоглобиново съдържание в еритроцита;
 • MCHC – средно хемоглобинова концентрация в еритроцита;
 • RDW – девиация на еритрозитното разпределение;
 • Plt – тромбоцити;
 • MPV – среден обем на тромбоцита;
 • Pct – прокалцитонин;
 • PDW – ширина на тромбоцитното разпределение.