Кръвопреливането (на латински: haemotransfusio, хемотрансфузия) е процедура, при която се прехвърлят кръв или кръвни продукти в кръвоносната система на човека.

Даряване на кръв
Мобилна станция за кръвопреливане
Мобилна станция за кръвопреливане

Кръвопреливането може да бъде наложено от директна заплаха за живота в някои ситуации, например значителна загуба на кръв поради травма или начин за компенсиране на кръвта, загубена по време на операция. Това е животоспасяваща манипулация, която може да се извърши само с кръв от дарител, който има съвместима с кръвта на приемателя кръвна група. Съобразява се със системата АВ0 и Rh.

При несъответствие на кръвната група или неспазване на мерките за безопасно кръвопреливане, могат да настъпят различни по степен усложнения, известни като хемотрансфузионни усложнения.

Видове кръвопреливане редактиране

 
Пациент получава кръвопреливане през канюла
 
Торбичка кръв по време на процеса по кръвопреливане

Някога кръвопреливането се е осъществява чрез директно пренасяне на кръвта от дарителя към приемателя (директно кръвопреливане). С развитието на медицината и методите за вземане и консервиране на кръв, е станало възможно кръвта да бъде предварително взета от дарителя, за да бъде прелята на по-късен етап в кръвоносната система на приемателя (индиректно кръвопреливане).

Днес директното кръвопреливане има само историческа стойност, а в практиката се използват методите на индиректното кръвопреливане.

Според вида на източника, кръвопреливането може да бъде хетероложно и автоложно. При хетероложното кръвопреливане се прелива кръв от един човек на друг. Автоложното кръвопреливане представлява внасянето на предварително взета собствена кръв.

Вижте също редактиране