Кръстовището или кръстопът (от кръст) е част от пътната мрежа, където 2 или повече пътя се пресичат, разклоняват или събират на едно и също ниво или на различни нива.

Срещат се равнозначни и неравнозначни кръстовища, с кръгово движение и с прилежащи пътища, управлявани и неуправлявани.

В преносен смисъл изразът „На кръстопът съм“ се използва, когато човек има няколко възможни варианта и не знае кой от тях да избере.