Културно дружество „Иван Вазов“

Културното дружество „Иван Вазов“ е организация на албански граждани с българско самосъзнание, регистрирано на 1 март 1999 година. В ръководството влизат Зехрудин Докле (председател) и Надире Бузо (заместник председател). Основната цел на дружеството е събиране и опазване на културните ценности в Гора, Голо бърдо и Мала Преспа и активно сътрудничество между Албания и България. Организацията има филиал „Преспа“, ръководен от Сотир Митрев.[1]

Бележки редактиране

  1. Алманах на българските национални движения след 1878, Академично издателство „Марин Дринов“, София 2005, с. 43.