Кълбо

геометрично тяло
Тази статия е за геометричния обект. За гимнастическото движение вижте Кълбо (гимнастика).

Кълбото е геометрично тяло, чиято външна повърхност е сфера.[1][2]

Кълбото и ограничаващата го сферична повърхнина имат общ център – точка, от която всяка точка на сферата е отдалечена на едно и също разстояние, наричано радиус. Обемът на всяко кълбо зависи само от неговия радиус и се получава от формулата:

където r е радиусът на кълбото, а e лудолфовото число.

Аналог на кълбото в двуизмерното пространство е кръгът, а в едноизмерното – отсечката. Някои области на математиката разграничават отворено и затворено кълбо – затвореното кълбо (подобно на затвореното множество) включва и точките от ограждащата го сфера, а отвореното не.

Бележки редактиране