Къпчакските езици са тюркски езици, говорени главно в степната зона на Източна Европа и Средна Азия.

Западнотюркски езици
Къпчакски езици
Разпространение на къпчакските езици
РазпространениеИзточна Европа и Средна Азия
Говорени от12 000 000 души
Систематизация по Ethnologue виж

Къпчакските езици включват:

Фонетична характеристика

редактиране
  • Промяна на пратюркско /d/ в /j/ в позиция между гласни (например *hadaq > ajaq „крак, стъпало“)
  • В някои къпчакски езици (казахски, киргизки, карачаево-балкарски) има промяна на началното пратюркско *j- в звучна африката *ǯ- (сравни *jetti > ǯetti „седем“). В татарски това явление не е напълно проявено и в това отношение татарският заема междинна позиция между огузките и къпчакските езици.
  • Дифтонгизация на крайносричково */g/ и */b/ (сравни *tag > taw „планина“, *sub > suw „вода“)
  • Широко-застъпена вокална хармония.