Кюстендил. Принос към поселищногеографските проучвания на нашите градове (книга)

„Кюстендил. Принос към поселищногеографските проучвания на нашите градове“ e историко-географско и етнографско изследване за Кюстендил от Йордан Захариев- виден български географ, етнограф, фолклорист и историк, един от най-добрите изследователи и познавачи на Кюстендилския регион.

„Кюстендил. Принос към поселищногеографските проучвания на нашите градове“
Автор Йордан Захариев
Първо издание 1938 г.
София, България
Оригинален език български
Поредица „Архив за поселищни проучвания“

Планът на изследването е подобен на този на големите проучвания на автора („Кюстендилско Краище" и „Каменица") и това за „Село Слокощица" – т.нар. от него „Антропо-географски изучавания". Материалът е разделен на две части. В първата – физикогеографска част, се отразяват географското положение на града, хидрографията и климатът, флората и фауната му. Във втората – поселищногеографска част, се проследяват неговата история и развитие, дават се сведения за развитието на стопанството и съобщенията, за състава и броя на населението му по години (с таблици). В края са дадени кратки етнографски бележки. В текста се поместват снимки на улици, къщи и исторически паметници в града. Изследването е публикувано в „Архив за поселищни проучвания“, 1938, год. I, кн.1., стр.1- 106. [1]

БележкиРедактиране

  1. Енциклопедичен речник КЮСТЕНДИЛ А-Я, София, 1988 г., Издателство на БАН., с.350.