ЛГБТ и мултикултурализъм

ЛГБТ и мултикултурализъм се разбира разнообразната мултикултуралната среда вътре в ЛГБТ общността, като представителство на различните хомо или би ориентации, на различни етноси, религиозни вярвания, възрастови групи и т.н. В същото това време под ЛГБТ и мултикултурализъм може да се разбира включването на определена ЛГБТ група или ЛГБТ общността като цяло в даден мултикултурален модел,[1] който си поставя за цел да равнопостави различни култури, като например тези на ЛГБТ и някои етнически и езикови малцинства.

ИзточнициРедактиране

  1. LGBT Affairs, University of Florida

Анотирана библиографияРедактиране

В тази книга авторът разглежда основно въпроса за афроамериканската ЛГБТ общност, за отношението на афроамериканските ЛГБТ и изкуството.