Лексика (от старогръцки: λεξικόν – речник) е събирателно понятие за всички думи, употребявани в даден език.[1]

Думите имат граматично и лексикално значение. Затова езикът е съставен от лексикална система и граматична система.[2] Лексиката бива система от речникови единици, предоставя езиковия материал, който в граматиката се организира по формообразувателните и синтагматичните правила на езиковата система. Думите могат да имат повече от едно лексикално (семантично) значение.

Лексиката е част от езиковите норми. Лексикалната норма са включените в речевата практика употреби, при които речниковото значение на думите се проявява.

Източници

редактиране
  1. лексика // ibl.bas.bg. Институт за български език. Посетен на 2024-02-05.
  2. Зидарова, Лексика и граматика