Ликийски език (𐊗𐊕𐊐𐊎𐊆𐊍𐊆 Trm̃mili) е езикът на древните ликийци, населявали анадолския регион, известен през желязната епоха като Ликия. Той е изчезнал отдавна като е бил заменен от старогръцкия език по време на елинизацията на Анатолия.