Лимфоцитите са негранулирани бели кръвни клетки част от имунната система при гръбначните.[1] При наблюдение със светлинен микроскоп, лимфоцитите може да се разделят на два вида – големи лимфоцити, които включват NK-клетките и малки лимфоцити, тук спадат T- и В-клетките.

Лимфоцит
lang=bg
Сканираща електронномикроскопска снимка на човешки лимфоцит
Код TH H2.00.04.1.02002
Лимфоцит в Общомедия

Видове редактиране

 
Оцветен лимфоцит заобиколен от еритроцити под светлинен микроскоп.

Известни са три основни класа лимфоцити Т-клетки, В-клетки и NK-клетки.

NK-клетки редактиране

NK-клетки са част от вродения имунитет и играят основна роля при защитата на организма от неопластично трансформирани (туморни) клетки и клетки, заразени с вирус. NK клетките разграничават нормалните от туморните и вирусно заразените като разпознават промяна в повърхностната молекула наречена MHC (главен комплекс за тъканна съвместимост) клас I. NK клетките се активират от семейство цитокини наречени интерферони. Активираните NK клетки освобождават цитотоксични гранули съдържащи гранзим и перфорин, които унищожават клетката мишена.[2] Наричат се естествени убийци, защото след като веднъж са активирани не се нуждаят от допълнителна стимулация и убиват всяка срещната клетка, която не успее да им представи правилно експресиран MHC I.

T-клетки и B-клетки редактиране

T- и B-клетките са главния компонент на адаптивния (придобития) имунитет. T-клетките са отговорни за осъществяването на клетъчно-медиирания имунитет докато B-клетките са основния играч при хуморалния имунен отговор, произвеждайки антитела. Функцията на T- и B-клетките е да разпознават и унищожават „чужди“ антигени.

Характеристики редактиране

 
Сканираща електронна микроскопия показваща еритроцити, различни видове бели кръвни клетки (лимфоцити, моноцит и неутрофил) както и много тромбоцити.
Основни отлики при лимфоцитите[3]
Клас Функция Дял Фенотипен маркер
NK клетки]] Лизис на вирусно инфектирани и туморни клетки 7% (2 – 13%) CD16, CD56 без CD3
T CD4+ Освобождаване на цитокини и растежни фактори регулиращи другите имунни клетки 46% (28 – 59%) T клетъчен рецептор (TCR) αβ, CD3 и CD4
T цитотоксични Лизис на вирусно инфектирани и туморни клетки 19% (13 – 32%) T клетъчен рецептор (TCR) αβ, CD3 и CD8
γδ T клетки Имунорегулация и цитотоксичност T клетъчен рецептор (TCR) γδ и CD3
B клетки Секреция на антитела 23% (18 – 47%) MHC клас II, CD19 и CD21

Източници редактиране

  1. Dorlands Medical Dictionary:lymphocyte // Посетен на 27 януари 2009.
  2. Janeway, Charles и др. Immunobiology; Fifth Edition. New York and London, Garland Science, 2001. ISBN 0-8153-4101-6..
  3. Berrington, J. E. и др. Lymphocyte subsets in term and significantly preterm UK infants in the first year of life analysed by single platform flow cytometry // Clin Exp Immunol 140 (2). 2005 – 05. DOI:10.1111/j.1365-2249.2005.02767.x. с. 289 – 292.