Тази статия е за професията. За вестника вижте Литературен критик (1941).

Литературен критик е литератор и учен, занимаващ се с литературна критика, т.е. с интерпретацията и оценката на първо място на съвременни произведения, нови явления и тенденции в художествената литература от гледна точка на ценността им за съвременността (за разлика от литературоведите, занимаващи се с история и теория на литературата.

В англоезичния свят за литературни критици се смятат и хората, които се занимават с литературна история и литературна теория, а българското разбиране за оперативна работа върху новопубликувани текстове, което стеснява смисъла на понятието, има свое название – литературен журналист.

Световни литературни критици редактиране

Български литературни критици редактиране

До Освобождението редактиране

От Освобождението до 1945 г. редактиране

От епохата на НРБ редактиране

След 1989 г. редактиране

Вижте също редактиране

Външни препратки редактиране