Литературен критик (1941)

„Литературен критик“ (изписване до 1945 година: Литературенъ критикъ) с подзаглавие Седмичник за критика е седмичник за литературна критика, който излиза в 1941 година в София.[1]

„Литературен критик“
„Литературенъ критикъ“
Брой № 9 от 27 март 1941 година
Информация
Началоянуари 1941 г.
Край22 юли 1941 г.
Цена2 лева,
годишен абонамент 80 лева
Главен редакторНикола Вапцаров
Езикбългарски
Тираж3000

Започва да излиза в януари 1941 година с редактор Зашо Петров Търнин в София и се печата в печатница „Стопанска България“. От 13 брой е с подзаглавие Седмичник за изкуство, критика и култура, а от брой 19 - Седмичник за култура и изкуство. От брой 6 се печата в печатница „Хр. Г. Данов“, а от брой 9 - в печатница „Народен печат“.[1]

Вестникът започва като частно издание, в което редакторът публикува творби на млади писатели и е без идейна насоченост. С брой 6 изданието се обръща към прогресивната литература и критика и отпечатва стихотворението на Никола Вапцаров „Кино“, стихове на Богомил Райнов, разказ на Иван Аржентински и други.[1]

Фактически редактор на вестника е Никола Вапцаров от брой 7 до брой 15. В редакцията участва и Емил Шекерджийски. Вестникът застава на позициите на художествения реализъм, на които остава до закриването му от властта.[1]

Вестникът е последното място, където се изявяват членовете на Македонския литературен кръжок, в което публикуват творбите си Антон Попов, Михаил Сматракалев, Георги Абаджиев, Антон Великов, Асен Шурдов - Ведров, Димитър Митрев, Коста Веселинов и други.[2]

  1. а б в г Иванчев, Димитър. Български периодичен печат, 1844 – 1944: анотиран библиографски указател. Т. 1. София, Наука и изкуство, 1962. с. 442.
  2. Македонска енциклопедија, том I. Скопје, Македонска академија на науките и уметностите, 2009. ISBN 978-608-203-023-4. с. 803. (на македонска литературна норма)