Лициния (пояснение)

Уикимедия пояснителна страница

Лициния (Licinia) е име на жените от Древен Рим от род Лицинии (gens Licinia):

Жени:

Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.