Лично несъзнавано

В аналитичната психология личното несъзнавано е термин от Карл Юнг. То съвпада по описание с несъзнаваното при Фройд. Личното несъзнавано е в контраст на колективното несъзнавано. Често е обяснявано от него като „Ничия земя“, личното несъзнавано е разположено в края на съзнанието между два свята: „външния или пространствен свят и вътрешния или психичен обективен свят“ (Ellenberger, 707). Личното несъзнавано включва всичко, което не е представено съзнателно, но може да бъде. Личното несъзнавано е изградено основно от съдържания, които в някакво време са били съзнателни, но са изчезнали от съзнанието чрез забравяне или потискане. Личното несъзнавано е като разбиране на повечето хора за несъзнателното за спомени, които лесно могат да бъдат спомнени и такива, които са потиснати по някаква причина. Теорията на Юнг за личното несъзнавано е много подобна на Фройдовата идея за създаването на регион, съдържащ личностни потиснати, забравени и пренебрегнати преживявания. Обаче Юнг смята, че личното несъзнавано е „повече или по-малко повърхностен слой на несъзнаваното“.

ИзточнициРедактиране

  • C. G. Jung. The Archetypes and the Collective Unconscious, 2nd ed., trans. by R.F.C. Hull. Princeton: Princeton University Press, 1969, p. 4.
  • Ellenberger F. Henri (1970). The discovery of the Unconscious: The History and Evolution of Dynamic Psychiatry. New York: Basic Books

Вижте същоРедактиране