Тази статия е за неформалните грешки в логиката. За формалните грешки в логиката вижте формална логическа грешка.

В логиката и реториката логическа грешка или логическа заблуда (още „софизъм“, „логическа уловка“) е грешка в разсъждението, която води до неправилно аргументиране, а от там – до погрешно схващане или предположение.[1][2] Логическите грешки често звучат риторично убедително,[2] защото разчитат на емоционалните импулси в слушателя или опонента (напр. позоваване на чувства), или на евристиките, създадени от социалните взаимоотношения между хората (напр. аргумент към авторитета).

Когато един аргумент е „логически невалиден“, това не означава непременно, че заключението му е погрешно; означава единствено, че заключението не би могло да бъде правилно достигнато чрез този аргумент. Логическите грешки най-често се ползват неумишлено, но те също така може да бъдат използвани умишлено с цел победа в спор, без истината да е от значение.[3]

Логическите заблуди обикновено се класифицират като неформални (предпоставката не подкрепя представеното заключение, т.е. съдържанието е неправилно, но аргументът е структуриран правилно), или формални (при тях самата логическа структура е неправилна).

Освен вече споменатите примери, други са:

  • избирателният аргумент (на английски: cherry-picking), когато тезата се подкрепя от част от фактите, така че тези, които ѝ противоречат са пропуснати.
  • аргумент-плашило (на английски: straw man argument), когато за да бъде защитена определена теза, тя бива противопоставена на фиктивна антитеза, която може лесно да бъде оборена.
  • подмяна на темата, добила популярност със знаменитата руска фраза „а вие защо биете негрите“, известна и с американизма уотабаутизъм (от англ. what-about).

Вижте също

редактиране

Библиография

редактиране
  • Bassham, G., Irwin, W., Nardone, H., & Wallace, J.M. (2010). Critical thinking: a student’s introduction. (4th. ed.). New York, NY: McGraw-Hill. ISBN 978-0-07-340743-2
  • Dowden, B. (2010). Fallacies. Посетен на 14 декември 2012 г.
  • Jackson, D., & Newberry, P. (2012). Critical Thinking: A User’s Manual. Boston, MA: Wadsworth. ISBN 978-0-495-81407-8