Логически елемент е логическа операция, изпълнявана на един или повече двоични входове, която произвежда единичен двоичен изход. Използва се в електронните схеми.

Логически елементи редактиране

Логическо „AND“ редактиране

Нарича се още конюнкция или логическо произведение.

 
Логически „И“ елемент
X1 X2 Y
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1

f=x1.x2

f=x1Λx2

Логическо „OR“ редактиране

Нарича се още дизюнкция или логическо събиране.

 
Логически „ИЛИ“ елемент
X1 X2 Y
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1

f=x1+x2

f=x1Vx2

Логическо „NOT“ редактиране

Логическия елемент реализиран с тази функция се нарича инвертор

 
Логически „НЕ“ елемент
X Y
0 1
1 0

f=x

Логическо „NAND“ редактиране

Логически „И-НЕ“ елемент

 
Логически „И-НЕ“ елемент
X1 X2 Y
0 0 1
0 1 1
1 0 1
1 1 0

f=x1.x2

f=x1Λx2

Логическо „NOR“ редактиране

Логически „ИЛИ-НЕ“ елемент

 
Логически „ИЛИ-НЕ“ елемент
X1 X2 Y
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 0

f=x1+x2

f=x1Vx2

Логическо „XOR“ редактиране

Нарича се още „сума по модул 2“ или „изключващо ИЛИ“.

 
Логически изключващ „ИЛИ“ елемент
X1 X2 Y
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0

f=x1⊕x2

f=x1.x2+x1.x2

f=(x1Vx2)Λ(x1Vx2)

Логическо изключващо „XNOR“ редактиране

 
Логически изключващ „ИЛИ-НЕ“ елемент
X1 X2 Y
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 1

f=x1⊙x2

f=x1⊕x2