Вижте пояснителната страница за други значения на Лой.

Лойта е обработена мазнина от говеда, овце или други животни (аналогичният продукт, получен от свине, се нарича мас).

Съд с телешка лой

Твърда при стайна температура, лойта може да се съхранява продължително време без специално охлаждане, но в добре уплътнен съд, за да се предотврати нейното окисляване. В наши дни тя се използва главно за производство на сапун и храна за животни, използва се за производството на саздърма, както и за различни технически приложения.