Локомоцията (от лат. locus – място и motio – движение) представлява форма на придвижване на животни и хора. Тя играе важна роля в живота на животните. За разлика от повечето растения, те могат да се придвижват, за да си търсят храна и да се спасят от хищници.

Форми на локомоция:

  • плуване;
  • полет;
  • наземно придвижване: ходене, бягане, скачане, галоп и т.н.