Лом (минералогия)

Вижте пояснителната страница за други значения на Лом.

Ломът на минералите представлява формата и вида на повърхността, по която камъкът се счупва. Той е свойство, тясно свързано с тяхната цепителност. За лом се говори когато минералът се раздробява неправилно под въздействието на някакви напрежения. Той се отнася както за минералите с неясна или липсваща цепителност, така и за нецепителните повърхности на останалите. Минералите могат да имат цепителност в една посока и лом в друга. Понякога видът на лома се използва като характеристика за идентифициране на различните минерали.[1][2][3]

Вид на разчупената повърхност (лом) при жадеит

Видове ломРедактиране

Всички минерали се характеризират с лом и всеки от тях почти винаги притежава един и същи лом. Изключително рядко един и същи минерал може да покаже различни типове лом. В някои текстове могат да бъдат срещнати и категории лом, различни от дадените тук, но те са или синоними на изброените, или описателни.[4] Според вида на отломената повърхност след разцепване се различават следните видове лом:[1][4]

Неравен ломРедактиране

 
Неравен лом при пирит

Неравният лом е с груба фактура и неравна повърхност. Среща се при голяма част от минералите, например при пирит и авгит.

Мидест (конхоидален) ломРедактиране

 
Мидест лом при обсидиан

Мидестият лом наподобява дъговидната извита повърхност на мидена черупка със слаби, приблизително концентрични издатини. Често се получава при аморфни или дребнозърнести минерали като обсидиан или кремък, но може да се наблюдава и при някои минерали с кристална структура като кварца.

Полумидест ломРедактиране

 
Полумидест лом при пиролузит

Полумидестият лом представлява преход между мидестия лом и гладка повърхност.

Землест ломРедактиране

 
Землест лом при лимонит

Землестият лом е с повече или по-малко ронлива повърхност и наподобява прясно разрохкана почва. Често се появява при сравнително меки минерали като лимонит и каолинит.

Кукест ломРедактиране

 
Кукест лом при самородно злато

Кукестият лом, срещан понякога като назъбен, има фактура, прилична на счупен метал. Разчупената повърхност е изпъстрена с груби, назъбени точки. Характерен е главно за металите.

Влакнест ломРедактиране

 
Влакнест лом при хризолит

Влакнестият лом има повърхност, наподобяваща дълги минерални влакна. Обикновено се проявява при влакнести минерали като хризолита, но понякога, макар и доста по-рядко, се наблюдава и при невлакнести минерали като кианита.

Зърнест ломРедактиране

 
Зърнест лом при хематит

Зърнестият лом има груба повърхност с ясно изразен зърнест строеж.

Иглест ломРедактиране

 
Иглест лом при рутил

Иглестият лом има фактура, съдържаща тънки и издължени грапавини.

Вижте същоРедактиране

ИзточнициРедактиране

  1. а б Иван Костов – „Минералогия“/изд. „Техника“/София/1993/стр.60
  2. Тодор Тодоров – „Речник на скъпоценните камъни“/изд. „Просвета“/София/1994/стр.205
  3. Костов, Руслан. Основи на минералогията. Pensoft Publishers, 2000. с. 82.
  4. а б The Mineral and Gemstone Kingdom