Лузофони се наричат хората и народите, при които португалският език е майчин или придобит, т.е. говорещите португалски език хора, за които се счита, че са около 223 милиона. Думата произлиза от провинцията на Римската империя Лузитания, която е обхващала сегашната територия на Португалия.

Терминът лузофон се отнася и до хората, чиито културни интереси и занимания са свързани с използването на португалския език, без това да се свързва с етническата им принадлежност. Литературната награда Камоинш се дава именно автори лузофони.

Лузофони официално са жителите на Португалия и на бившите португалски колонии. В тези държави португалският език е съхранен като официален и след разпадането на Империята и контактите от различен характер между тези държави са много тесни. През 1996 г. е учредена Общност на португалоезичните държави. Тези държави неофициално се наричат и Лузосфера.

Лузофонските държави в света

Лузофонски държави са:

Вижте също редактиране